common.currencies.choose_your_preferred_currency

 • 🔥20% KORTING OP HET 2E ARTIKEL⏰ Gratis verzending boven 45€

GESLOTEN

Search History

  Others Are Searching

  Free Shipping Over
  GA EEN CADEAUKAART UITKIEZEN EN GEEF HEM WEG! WINKEL NU
  We Raden Ook Aan
  /

  SERVICEVOORWAARDEN

  OVERZICHT

  Deze website wordt beheerd door myspotifyglass.nl. Door de hele site heen verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar myspotifyglass.nl. myspotifyglass.nl biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site voor jou, de gebruiker, op voorwaarde van jouw acceptatie van alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier zijn vermeld.

  Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

  Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, ga je akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

  Elke nieuwe functie of hulpmiddel dat aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

  ### SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

  Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw land van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw land van verblijf en je ons toestemming hebt gegeven om jouw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
  Je mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag je, bij het gebruik van de Dienst, enige wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
  Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten.

  ### SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

  Wij behouden ons het recht voor om service aan iedereen op elk moment om welke reden dan ook te weigeren.
  Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen kan omvatten om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht over netwerken.
  Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waardoor de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
  De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

  ### SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

  Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
  Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor jouw referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

  ### SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

  Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
  Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
  Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

  ### SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

  Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderworpen aan retour of omruiling volgens ons Retourbeleid.
  We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat jouw computermonitorweergave van enige kleur nauwkeurig zal zijn.
  Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan enige persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor enig product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden.
  Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door jou aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

  ### SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

  Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen jou op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons eigen oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden.

  Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. Je stemt ermee in om jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met jou kunnen opnemen.

  Voor meer details, bekijk ons Retourbeleid.

  ### SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

  Wij kunnen je toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen toezicht houden, noch enige controle of input hebben.
  Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
  Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop hulpmiddelen door de betreffende derde partij(en) worden verstrekt.
  Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief de uitgifte van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

  ### SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

  Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materialen van derden bevatten.
  Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of enige andere transacties die in verband met enige websites van derden zijn gemaakt. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je enige